I. Еднородни части Части на простото изречение, които изпълняват еднаква синтактична служба, отговарят на един и същи въпрос и се свързват помежду си съчинително (безсъюзно или със съчинителен съюз).

1. Обикновено еднородните части принадлежат на една и съща част на речта (бързо, лесно, вкусно наречия; учебниците, тетрадкитесъществителни имена)

      • Учебниците и тетрадките са на масата (Те са на масата – еднородни подлози, изразени със съществителни имена).

      • Вземи учебниците и тетрадките (Какво да взема? –  еднородни допълнения, изразени със съществителни имена).За да прочететe цялата статия, кликнете тук

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане