I. Синтактичен разбор  Да направим синтактичен разбор, означава да определим ролята (службата) на думите в изречението, да открием начина, по който са свързани, за да предадат мисъл, чувство, настроение.

1. Кратък вариант за тези, които знаят, но трябва да си припомнят нещо:

определяме службата на думите в изречението, като задаваме въпроси; частите на изречението подчертаваме по определен начин:

сказуемо  въпрос какво прави?; подчертава се с две прави черти

подлог  въпрос кой + сказуемото ; подчертава се с една права черта 

допълнение  въпросЗа да прочететe цялата статия, кликнете тук

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане