I. Сложно съставно изречение – Вид сложно изречение, в което едно просто изречение е синтактически подчинено на друго. В сложното съставно изречение има главни и подчинени изречения. Сложното съставно изречение може да се състои от две, три, пет или колкото искате прости изречения. Може две прости изречения да са подчинени, може три и т.н. Вариантите на сложното съставно изречение са твърде разнообразни и това е част от богатството на езика. Важното е да запомниш, че в сложното съставно изречение отношенията между простите изречения са неравноправни (за разлика от отношенията в сложното съчинено изречение).

Surprised Главните изречения са подчертани, подчинените са изписани с удебелен шрифт, а съюзните връзки са оцветени в червено.

      • Пея и вървя през гората – сложно съчинено изречение; означава едновременни действия, които са независими едно от друго.

      • Пея,За да прочететe цялата статия, кликнете тук

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане