Второстепенни части – Части на изречението, които поясняват главните части или техните пояснения.

Второстепенни части на изречението са: допълнение, обстоятелствено пояснение, определение, приложение и сказуемно определение.

Допълнението и обстоятелственото пояснение поясняват  сказуемото;

Определението, приложението и сказуемното определение поясняват съществително име в изречението и затова могат да бъдат и в групата на подлога, и в групата на сказуемото.

Laughing Въпреки че се нарича сказуемно определение, тази част на изречението не пояснява сказуемото, а  съществително име посредством сказуемото.За да прочететe цялата статия, кликнете тук

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане