I. Морфемен анализ – Да направим морфемен разбор на думата, означава да я разчленим на морфеми.

Морфемата е най-малката значеща част на думата; чрез нея се променя формата на думата или се създава нова дума.

Морфемите се пишат винаги по един и същи начин. Исторически звукови промени се наблюдават само при корена, но те се откриват лесно.

II. Видове морфеми: словообразуващи (корен, представка, наставка) и формообразуващи (окончание, определителен член)

      • корен носи основното значение на думата;  напр. чета, уча, пея, пиша, слушам  

      • пред...За да прочететe цялата статия, кликнете тук

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане