Страница 35

Зад. 26 а. Мама и татко са ме кръстили Димитър, но ми викат Митко. Скоро станах на дванайсет. Живеем в центъра.

             Изказването е предназначено за неофициална обстановка и затова петокласникът използва езикови средства, характерни за разговорния стил - кръстили са ме, викат ми, станах на дванайсет, Живеем в центъра.

             б. Приятно ми е да се запознаем. Името ми е Димитър Стефанов Иванов. Дванадесетгодишен съм. Живея на улица "Искър" в централната част на столицата.

             Иказването е предназначено за запознанство в официална обстановка и затова петокласникът използва езикови средства, характерни за официалния стил. Нека да сравним: вместо разговорното кръстили са ме е използвана етикетната формула Приятно ми е да се запознаем; вместо викат ми - Името ми е; вместо станах на дванайсет - Дванайсетгодишен съм; вместо Живеем  в центъра - живея (...) в централната част на столицата.

            • Изборът на езикови средства зависи от ситуацията (участниците в общуването, целите  и условията); в посочените примери езиковите средства са уместно подбрани, защото отговарят на конкретните ситуации.

Зад. 29 Използвани са езикови средства, подходящи за конкретната ситуация - общуването е официално (между учител и ученици; писмено; целта е да се поздрави учителката по случай рождения ú ден). Обръщението правилно е отделено със запетая; формите на учтивост Ви, Вас, Вашето правилно са изписани с главни букви.  

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане