Страница 36

Зад. 30 С уважителните форми за второ лице множествено число приемете, Ви, Вас, Вашето  учениците изразяват отношението си към г-жа Донева.

              Пунктуация: обръщението е отделено със запетая; възклицателните изречения завършват с удивителен знак; след израза С уважение правилно е поставено двоеточие.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане