Страница 36/а

Зад. 35  Наближавала вече решителната минута... Ботев отворил куфарчето си, извадил войводска премяна, сабя и други принадлежности и почнал да се облича.

      – Готово ли е? – попитал войводата. (...)

      – Отваряйте вратите! – заповядал Ботев войводски. Той свирнал със своя рог, дръпнал за пръв път събята и викнал с гръмлив глас:

      – На оръжие, момчета!  (Захари Стоянов)

Изреченията в текста са разнообразни по цел на общуване и по състав.

1. По цел на общуване:

       СъобщителниБотев отворил куфарчето си, извадил войводска премяна, сабя и други принадлежности и почнал да се облича.

       ВъзклицателниОтваряйте вратите!

       ВъпросителниГотово ли е?

2.  По състав:

       ПростиНаближавала вече решителната минута…Съдържа едно сказуемо.

       СложниТой свирнал със своя рог, дръпнал за пръв път сабята и викнал с гръмлив глас

 ♦ Синтактичен и пунктуационен разбор на последното изречение:

       На оръжие, момчета! – изречението по цел на общуване е възклицателно, а по състав – просто безглаголно (липсва глагол сказуемо); Такъв тип изречения са характерни за диалогичната реч и се отличават с голяма експресивност.

 За да открием синтактичната служба на думите в изречението трябва да потърсим смислов еквивалент: На оръжие, момчета! означава Грабвайте оръжието, момчета! Можем да продължим с трансформацията: Момчета, грабвайте оръжието Вие, грабвайте оръжието Вие (подлог), грабвайте  (сказуемо), оръжието (допълнение ).

 Обръщението момчета е отделено със запетая; изречението е възклицателно и  завършва с удивителен знак.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане