Страница 38

Зад. 41 Задуха силен вятър и прогони последните есенни листа. Скоро ще падне първият сняг: дребни снежинки ще затанцуват в небето, а бяла пелена ще покрие погрознялата земя.

Не могат да се свържат в сложно изречение второто и третото изречение от дадения текст, но могат първото, второто и третото.

Зад. 42 Името на ученичката е Ани Петрова. Тя е намерила оригинален начин да се представи на новата учителка, като използва акростих.

Акростих – стихотворение, в което началните букви на всеки стих, прочетени отгоре надолу, образуват дума или изречение.

Зад. 43 Използваните етикетни формули Добра стига и Дал ти бог добро вече рядко се използват в българския език. В случая те характеризират героите като обикновени хора, общуващи в неофициална обстановка. Изразите са уместно употребени. 

      ♦ Изразите Добра стига (когато настигнеш някого по път), Добра среща (при среща на път), Здравей (здрав живей) и отговорът Здрасти (здрав да си и ти), Дал бог добро и др. разкриват богатството на българския език, в който можем да открием етикетни формули за всякакви житейски ситуации.

 

Зад. 44 Отг. В)

            Влизайте по-бързо! – повелително изречение

            Отг. А) Татко замина ли? – въпросително изречение

            Отг. Б) Настъпва пролетта – съобщително изречение

            Отг. Г) Пееш чудесно! – възклицателно изречение

Зад. 45 Отг. А)

            Не ми каза кога пристига.

            Пред въпросителна дума обикновено не се пише запетая.

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане