Страница 45

Зад. 7 а) Заръмоля дребен есенен дъждец (А. Каралийчев).

Идеята за начало на глаголното действие е изразена с представката зазаръмоля.

            б) Започна да ръмоли дребен есенен дъжд.

Идеята за начало на глаголното действие е изразена с глагола започна.

В това изречение е използвано съставно глаголно сказуемо – започна да ръмоли.

Изреченията са синонимни по смисъл.

Зад. 8 Отг.А)

            Вяра продължи да пее.

            Сказуемите в останалите изречения са прости.

Зад. 9 Отгл Б)

            Лиляна е отличничка

            Сказуемите в останалите изречения са прости.

Зад. 10 Отг. А)

            Отг. Б) Петров е първият носител на това звание.

            Отг. В) Борис е братовчедът на Донка.

            Отг. Г) Той е най-добрият в дисциплината.

Зад. 11 Отг. Б)

            Вие, господине, сте последен в списъка.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане