Страница 48

Зад. 21  Подлозите са подчертани, а допълнениеята са изписани с удебелен шрифт.

      Селянинът обрал лозето.                  →       Селянинът го (лозето) обрал

       Докарал гроздето с каруцата.                Докарал го (гроздето) с каруца.

      Учителят разговаря с учениците →       Учителят разговаря с тях (с учениците).

В лявата колонка допълненията са изразени със съществителни имена, а в дясната – с местоимения.

Двойките изречения са близки по смисъл. Замяната на същ. имена с местоимения ни дава възможност да избягваме повторенията и да правим текста по-добър, по-четивен.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане