Страница 52

Зад. 31 Cool Обстоятелствените пояснения  в текста са изписани с удебелен шрифт.

            Моето първо хоби е ездата. То се е зародило още когато съм бил на 8 или 9 години (кога?).

            Ще ви разкажа една случка, която си спомням много добре (как?). Мама, татко и аз бяхме в Горското (къде?). Мама ме качи на кафявия кон. Аз яздех бавно (как?), защото се страхувах. Едно овчарско куче изплаши коня, като започна силно (как?) да лае. Конят ми препусна в галоп (как?). Изведнъж (как?) ме хвана един овчар. Спаси ме в последния момент (кога?).

Когато яздя се чувствам като птица.

 Ученикът е използвал обстоятелствени пояснения, за да конкретизира кога се е зародило първото му хоби; как си спомня случката; как е яздел коня; как е лаело кучето; как е препускал коня; кога го е спасил, как се чувства, когато язди.

 В текста има две обст. поясн. за време (отговарящите на въпроса кога); едно обст. поясн. за място (къде?); останалите са обст. поясн. за начин.

 Анализ на думите:

кафявия[кафьавийъ]; думата е членувана с кратък определителен член я;

конят  [коньът]; думата е членувана с пълен определителен член ят;

последния  [последнийъ]; думата е членувана с кратък определителен член я.

 

Зад. 32   Устремно препускаше.

               Устремно препускаше ездачът.

               Момчето яздеше коня с радост.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане