Страница 56

Зад. 45 Прочетен без приложенията, текстът е твърде общ и неясен (Точно срещу нашата кооперация се намира кино). Докато обикновеното определение сочи само признак на предмета, приложението доизяснява същия предмет чрез ново название.

 

Зад. 46 От моя балкон се вижда почти целия квартал. Надолу по улицата е училище „Иван Асен II“. Точно срещу нашата кооперация се намира кино „Влайкова“. Зад булеварда започват алеите на парка. Гледката е особено красива през есента – художник пейзажист би могъл да нарисува чудесна картина. 

 

Зад. 47 Отг. В)   В съчетанието  снага-топола приложението е топола.

            Отг. А) чаша вода – чаша е несъгласувано определение

            Отг. Б) винен оцет – винен е съгласувано определение

            Отг. Г) четка за зъби – за зъби е несъгласувано определение                                                                                                                         

                                        

                                                                        

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане