Страница 57

Зад. 48 А. Текстът е подробен преразказ на фолклорен текст; използвани са глаголи в минало време на –л, -ла, -ло, -ли.

               Б. Текстът е подробен преразказ на откъс от художествено произведение; използвани са глаголи в сегашно време  Вж. Сегашно историческо време

Зад. 49 Пристигат на лозето и докато разпрегнат, слънцето се показва, а докато похапнат и разтребят, росата се вдига и беритбата започва. Най-напред върви бащата, отбира едри и здрави гроздове и ги реже заедно с лозовите пръчки.Тези гроздове ще закачат под гредите, за да ги запазят и през зимата ще си хапват вкусно грозде. След бащата вървят момчето и майка му. Те приклякват до отрупаните с плод лози, въртят косерките и пълнят кошниците.

            Преразказът е подробен, защото цялостно, последователно и точно е предадено съдържанието на текста, без да бъде пропуснат и най-незначителният детайл; използвани са глаголи в сегашно време (сегашно историческо време).

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане