Страница 60

 

Зад 58 Просто изречение: Големи определениепреспи подлог се натрупаха сказуемопо хребета обстоятелствено пояснениена планината определение.

Сложно изречение: Вятърът въртеше снега, // блъскаше го в прозорчето // и свистеше в четирите ъгли на стаята.

Простите изречения в състава на сложното са свързани съчинително: първите две прости изречения са свързани безсъюзно и са отделени със запетая; второто и третото изречение са свързани със съчинителния съюз и.

 

Зад. 59 Той работеше усърдно. – На излизане хлопна вратата ядосано. – Тръгнаха на път призори.

            Всички подчертани думи изпълняват службата на обстоятелствени пояснения.

            Варианти на изреченията:

            На излизане той хлопна вратата ядосано.  Той хлопна варатата с яд. Той излезе, като хлопна вратата ядосано. Излизайки, той хлопна вратата ядосано. Той излезе, хлопвайки вратата ядосано. Той излезе, хлопвайки ядосано вратата. Той излезе и хлопна вратата ядосано.

            Тръгнаха на път призори. Призори тръгнаха на път.  Когато се зазори, тръгнаха на път. Тръгнаха на път, когато се зазори.

 

Зад. 60 Отг. Г)

            Отг. А) Набраха едри жълти сливи

            Отг. Б) Слушам далечния конски тропот

            Отг. В) Свойствата на водата са цвят, вкус, прозрачност.

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане