Страница 65

Зад. 7  без време - когато не трябва

            открай време - откак се помня

            едно време - някога

            нямам време - зает съм

            Следващата седмица имаме класна по математика и нямам време за игри.

            Малката ми сестричка не разбира, че съм зает и настоява да си играем.

 

Зад. 8  Eek Допуснатите грешки са поправени и отбелязани в редактирания текст (оцветени са в червено).

                 Катерицата Кики се събужда една сутрин и като подава черното си носле от хралупата, учудено се оглежда. Предния ден е духал мразовитият вятър и е валял студен дъжд. А сега дърветата се засипани с мек пръхкав сняг, клоните им се привеждат до земята, а цялата гора е тиха.

 

Зад. 9   Отг. Б

                липса на срам, на чувство за приличие

 

Зад. 10 Отг. В)

                слабо, мършаво, недебело

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане