Страница 68

Зад. 19 Паронимите са "опасни" думи, защото могат да ни направят смешни.

             Петокласникът не знае значението на думите:

             фон (основен цвят, тон, върху който е направена рисунка; заден план на картина или на нещо друго, върху който изпъкват основните образи, фигури)  и фонд (организация, която ръководи използването на средства с определена цел; парични средства, които са на разположение на държавата. за определена цел)

             благотворен (който оказва добро въздействие; който влияе добре на даден процес) и благотворителен (който оказва материална помощ; хуманитарна помощ на бедни и изпаднали в беда)

             желан (който силно се желае, очаква; любим; който трябва да стане; търсен и желателен (използва се само за учтиво изискване на нещо)

 

Зад. 20 а) притичвам (отзовавам се на някаква нужда) -  претичвам (преминавам с тичане)

             притегляне (привличане, сила, която кара телата да се стремят към други тела) - претегляне (установяване на тегло)

             недоразумение (погрешно разбиране) - недоумение (непълно разбиране, смайване, изумление)

             б) осъждам (признавам някого за виновен и му определям наказание) - отсъждам (решавам, определям, издавам присъда)

             отбирам (отделям измежду другите най-доброто по качество) -  обирам (върша обир, крада)

             оглаждам (гледам внимателно от всички страни, избирам) - отглеждам (отхранвам и възпитавам дете, развъждам птици или други животни)

 

Зад. 21 Eek Направените поправки са оцветени в червено.

             Редактиран вариант: От всички книги за индианци, най харесвам книгата за Винету от Карл Май.

           Искам да разкажа за едно мое преживяване.

           Много от насекомите се размножават чрез ларви.

           Имам един приятел, който се сърди за най-малкото нещо - много е обидчив човекът.

           Сиромахът получил благовението на царя.

Зад. 22 Отг. В)  Думите действие, въздействие, противодействие не са синоними.

             Отг. А) Думите пръст (на ръката) и пръст (земя) са омоними в основната си форма.

             Отг. В) Думите труд и мързелив не са антоними, защото принадлежат към различни части на речта. Антоними са труд и мързел; трудолюбив и мързелив.

             Отг. Б) Думите прекъсвам и прибягвам не са пароними, те не са близки по звуков състав.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане