Страница 69

Зад. 23 Думите вода, воден, подводничар, наводнен, безводният са сродни думи, защото имат близко заначение (всички са свързани с водата) и имат общ корен вод.

            EekПри морфемния анализ на думите коренът е отбелязан с цветен правоъгълник, представките са оцветени в синьо, наставките в червено, окончанията в сиво,  а определителният член е изписан с удебелен шрифт.

            вод-а, вод-ен, под-вод-нич-ар, на-вод-нен, без-вод-н-и-ят

            Виж морфемен разбор

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане