Страница 70

Зад. 24 Приказка, разказ, кажат са сродни думи. Общото в значението им е свързано с говорене, разказване. Общият корен е каз / каж.

             Surprised При морфемния анализ на думите коренът е отбелязан с цветен правоъгълник, представките са оцветени в синьо, наставките в червено, окончанията в сиво.

              Сродни думи: приказка, разказ, кажат, разказвач, приказен, разказвам, преразказвам, преразказ, доказвам, доказателство. Думите са сродни, защото са свързани с представата за говорене, изказване с думи и имат общ корен каз / каж

              при-каз-к-а (окончание за единствено число: приказк-а - приказк-и)

              раз-каз

              каж-ат (глагол, окончание за 3 л., мн. ч., сег. вр.)

 

Зад. 25 а) град, род, прав, здрав, стол

             б) на-род, раз-каз, пре-стол

             в) на-род-ен, раз-каз-вач,пре-стол-ен

             г) род-ен, здрав-ец, град-ен

             д) род-ен-и, град-ен-и, град-ск-и

             е) пре-град-к-а, пред-град-и-е, пре-род-ен-и

             ж) пред-град-и-е-то, пре-град-к-а-та, пре-род-ен-и-те

             Виж морфемен разбор

 

Зад. 26  Сродни думи са:

              плете - разплита (общо значение - изработвам нещо от конци и разпущам нещо изплетено от конци

              прочетох - читалня (общо значение - прочитам от край до край и място, предназначено за четене)

              Летен (през лятото) и летят (носят се бързо из въздуха) означават различни неща и не са сродни думи, макар че  корените им  (лет) съвпадат по звуков състав.

              Вълнена (изработена от вълна) и вълнувам се (неспокойно състояние на духа) означават различни неща и не са сродни, макар че корените им (вълн) съвпадат.

               Корените лет и лет, вълн и вълн са омонимни.

 

Зад. 28 Думите са зелено, овца, гората.

             Нужни са знания за изговора на широките и на тесните гласни; изговора на звучните и на беззвучните съгласни (вж. схемата).

    

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане