Страница 71

Зад. 30 мраз [мрас] мразовит (проверка - търсим сродна дума, в която след съгласния звук стои гласен)

             източниксточник] из е представка и се пише винаги по един и същ начин

             книжка [книшка] книжен

             рогче [рокче] рога

               космонавт [космонафт]  - звучният съгласен звук в е обеззвучен от беззвучния т проверяваме в правописен речник

 

Зад. 31 Отг. Б)

             без смисъл безсмислен

 

Зад. 32  Отг. А)

            без-раз-съдък (думата съдържа две представки)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане