Страница 73

Зад. 39 Сложни думи: началник-гара (полуслято, от две имена)

                                      слънчоглед (слято, със съединителна гласна)

             • Образът на слънчевата гара: "платформи със слънце натоварени", "огромни златни копчета от зрели плодове", "с фуражката си слънчева"

             пише се виж, а се чува [виш]; фуражка  [фурашка]; слънчоглед [слънчоглет]

             • Морфемен разбор: плочест → (който има вид на плоча плоч) (корен), ест (наставка)

             Думата не съдържа окончание и определителен член

             Търсим сродни думи, за да открием корена: плочест - плочка, плочен, плочков, плочник, плочкаджия

             Проверяваме дали ест е наставка: плочест - глинест, валчест, сенчест

                                             почест → (външен израз на почит, отдаване на чест)

             Сродни думи: почест - чест, почета, почетен, почитам, почитание, почит

             Виж Морфемен разбор

Зад. 41 Отг. б)

тревопасни → трева и пасе

 

Зад. 42 Отг. а)

особен → особено (Виж  Двойно Н)

            

             

            

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане