Страница 74

Зад. 44 Действия, които извършва героинята от разказа "Палавница":

Катерицата Кики подава черното си носле от хралупата

Кики поглежда навън

Кики се измъква навън

Кики скача от клонче на клонче

Кики се провиква

Кики вдига глава и т.н.

Действията са последователни - в текста преобладава  повествованието.

Глаголи: подаде, погледна, се измъкна, се метна, поиска, скочи - в текста преобладават глаголи в минало свършено време.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане