- Страница 81

Зад. 1 Отг. г)

Местоимението е част на речта.

Подлог, сказуемо и  допълннение са части на изречението.

Зад. 2 Отг. б)

Приложението е част на изречението.

Местоимение, глагол и числително име са части на речта.

Зад. 3 Отг. Отг. б)

Съществителното име и наречието са части на речта. 

Зад. 4 Зайчето лакомо захапа морковчето (зайчето - същ. име, ср.р., ед.ч., чл.).

           Тримата първи стигнаха върха (тримата - бройно числ. име,  чл.).

           Ние ще посетим Националния исторически музей (ние - лично местоимение, 1л., мн.ч., им.п.).

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане