- Страница 82

Зад. 6 Тема на текста: Гербът на София

Съществителни имена                          Прилагателни имена                           Числителни имена

гербът                                                     рисувалното                                       хиляда деветстотин и деветдесета

проект                                                     всемирно                                             двадесет и четвърти

изложение                                               народния                                              хиляда деветстотин и единайста

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане