- Страница 88

Зад. 28 Кой ще вземе учебника? – в изречението въпросителното местоимение в именителен падеж изпълнява службата на подлог;

Кого ще вземеш със себе си? – въпросителното местоимение във винителен падеж изпълнява службата на пряко допълнение.                                                                  

На кого да дам учебника?– Въпросителното местоимение в дателен падеж изпълнява службата на непряко допълнение.

Кому да дам учебника?- Въпросителното местоимение в дателен падеж изпълнява службата на непряко допълнение.

Kiss Формата за дателен падеж кому се използва по-рядко; предпочита се на кого. И двете форми са за дателен падеж и означават едно и също. Важно е да запомниш, че кому не се използва с предлог – на кому.

 

Зад. 21Какъв сок искате?– пита се за признак на предмет; местоимението какъв замества неизвестен за питащия признак на предмета (сока).

Какъв студен сок! – изразява се възхищението от качeството на сока.

Попитах ви какъв сок искате – пита се за признак на предмета (виж първото изречение), разликата е, че не се пита направо, а са напомня, че въпросът е бил зададен. Изречението завършва с точка. Такъв въпрос се нарича непряк (косвен).

Общото в трите изречения са повтарящите се думи (какъв, сок); различен е смисълът, защото думите са поставени в различен контекст. Езикови термини

 

 Зад 23 Всеки ученик трябва да знае кои са националните ни герои – изречението е сложно съставно; въпросит. мест. кои свързва подчиненото изречение с главното; пред него не се пише запетая (когато е еднократно употребено). Главното изречение е подчертано.

Петокласниците се убедиха колко е полезно познаването на правописните правила - изречението е сложно съставно; въпросит. мест. колко свързва подчиненото изречение с главното; пред него не се пише запетая (когато е еднократно употребено). Главното изречение е подчертано.

Кажете чии подвизи възпява народът в юнашките песни – виж първите две изречения.

Всички разбраха по какъв начин се образуват вулканите – виж първите две изречения.

Обърни внимание: 1. Такъв тип изречения се наричат сложни съставни с подчинени допълнителни под формата на непряк въпрос (нищо, че още не си ги изучил).

2. Такива изречения завършват с точка.

3. Пред въпросителна дума, употребена еднократно, не се пише запетая.

 

Зад. 25   – Ало, кого търсите?

               – Катерина.

               – Няма я. Какво да ú предам?

               – Дали ще се върне скоро?

               – Струва ми се, че ще закъснее.

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане