- Страница 89

Зад. 27 Всекидневните обиколки се налагаха толкова повече, колкото по-голяма ставаше вероятността от появяването на сивия вълк (…). Два дни след изтравянето на глутницата той беше разкъсал една сърна, чиито останки намериха по-късно. В една от тези обиколки откриха следите на младата тригодишна мечка, която Вълчо наричаше Вита…(Емилиян Станев)

Всекидневните обиколки се налагаха толкова повече, колкото по-голяма ставаше вероятността от появяването на сивия вълк (…). – изречението е сложно;свързващата дума колкото (относително местоимение за количество) замества словосъчетанието толкова повече

Два дни след изтравянето на глутницата той беше разкъсал една сърна, чиито останки намериха по-късно. – изречението е сложно; свързващата дума чиито (относително местоимение за притежание) замества думата останки (на сърната)

В една от тези обиколки откриха следите на младата тригодишна мечка, която Вълчо наричаше Вита… – изречението е сложно;свързващата дума която (относително местоимение за лица и предмети) замества тригодишната мечка

Словообразувателен анализ:  колкото – колко (въпр. мест.) + то (наставка)

чиито – чии (въпр. мест.) + то (наставка)

която – коя (въпр. мест.) + то (наставка)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане