Страница 12

Зад. 5  ·Учителката ни каза, че е смешно и грозно да заместваш хубавата българска дума общувам с чуждицата комуникирам.

· След като сме един клас и ще бъдем заедно три години, трябва да имаме и някакви общи интереси, нали?

· Съобщиха ли за новооткритата Хигс бозон частица?

· Сестра ми учи в София и живее в студентско общежитие. 

  

ОБЩ - обща, общо, общи, прилагателно име

Думата има много значения (многозначна дума):
1. Който принадлежи на повече хора. Двете семейства имат общо жилище.
2. В който участват мнозина; колективен. Място за общо ползване.
3. Който има отношение към целия свят. В училище се изучава Обща история.
4. Който е характерен, среща се често. Общо явление.
5. Преносно значение - незадълбочен, повърхностен, без подробности. Отговорът ти е твърде общ.

6. Който се отнася до основите на нещо. Разгледани бяха някои общи въпроси на биологията.

В състава на посочените думи общ е корен.

Думата общежитие е сложна дума.       

 

Зад. 6 · Обичам да разговарям с мама за всичко, което ме вълнува.

· Разговарям с приятелките си по телефона ежедневно, защото няма как да е ежеминутно, все пак трябва да се храня и да спя.

· Баба казва, че преди години влюбените си пишели писма или малки бележки и било много вълнуващо.         

Зад. 9 Отг. Б)

Общуването с помощта на пътни знаци не е речево общуване.

Зад. 10 Отг. Г)

Общуването с жестове не е речево общуване.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане