- Страница 97

Зад. 1 Морфологичен анализ на глаголите:

звънна – гл., 3л., ед.ч., мин.св.вр.; осн.ф-ма (да) звънна

изгряха – гл., 3л., мн.ч., мин.св.вр.; осн.ф-ма (да) изгрея

 

Зад. 2 Глаголите в текста са подчертани.

            Ромоли, шуми, тътне, ехти

            потокът горски пенлив.

            Бяга, подскача, бърза, лети

            потокът буен, шумлив.

                               (Гео Милев)

Глаголите в текста означават действия на предмета (на потока).

.

Зад. 3 Глаголите слуша, тръпне, шъпне са в 3л., ед.ч., сегашно време.

 

Зад. 4 Спрежението най-лесно се определя в бъдеще време (той ще).

първо спрежение                                 второ спрежение                             трето спрежение

блееше (той ще блее)                    чоплеше (той ще чопли)                 дрънкаше (той ще дрънка)

пееше (той ще пее)                        шумеше (той ще шуми)               пръскаше (той ще пръска)

                                                      кипеше (той ще кипи)                 събуждаше (той ще събужда)

                                                                                                        ободряваше (той ще ободрява)

 

Зад. 5 Глаголите в текста са подчертани.

            На една полянка, изпъстрена с жълта игличина и минзухар, младата пастирка захвърли хурката и жадно се спусна да бере цветя. (…)

            Тя тичаше по полянката, късаше цветята, правеше ги на китка, говореше им нещо и си пееше

С употребата на голям брой глаголи се постига динамичност, живост на изказа.

Определяне на спрежението на глаголите:

захвърли – той ще захвърлиII спр.

се спусна – той ще се спуснеI спр.

бере – той ще береI спр.

тичаше – той ще тичаIII спр.

късаше – той ще късаIII спр.

правеше – той ще правиII спр.

говореше – той ще говориII спр.

пееше – той ще пееI спр.

Глаголите са употребени в сложни изречения: 1. изр. – сложно съставно, а 2. изр. – сложно съчинено.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане