Страница 15

Зад. 15 Днес Нели дойде в училище с една интересна играчка – кон, който се задвижва с дистанционно управление. Коня издаваше странен звук. То скърцаше като несмазана каруца. Кончето е кафяво на цвят, с бяла грива и опашка. 

         Допуснати грешки:

  • във второто изречение подлогът трябва да бъде членуван с пълен член конят;
  • в третото изречение местоимението то не е съгласувано със съществителното име, което замества (кон);
  • текстът не е добре подреден

        Възможен вариант : Днес Нели дойде в училище с интересна играчка – кафяво конче , с бяла грива и опашка, което се задвижва дистанционно. То издаваше странен звук – скърцаше като несмазана каруца.

  

       Текст за задачи 16, 17. и 18.

         Лятната ваканция е дългоочаквано събитие за всеки от нас. Тя е заслужена награда за усърдното учене. Това е времето за игри и забавления. Още през първите ваканционни дни забравяме за изпити, класни и контролни 

Зад. 16 Отг. Б)

Личното местоимение тя замества лятната ваканция и служи за връзка между първото и второто изречение.

Зад. 17 Отг. Б)

Повторението на част от словосъчетанието лятната ваканция - ваканционни дни, служи за връзка между първото и четвъртото изречение.

Зад. 18 Отг. Г)

Замяната на словосъчетанието лятната ваканция със синонимния израз това е времето служи за връзка между първото и третото изречение.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане