Страница 22

Зад. 39 Съчинението е написано като домашна работа.

           

            Участници в общуването:

   · Ако се преглежда от учителя, участници са учителят и ученикът (писмено общуване);

  ·  Ако се чете в клас – учителят, ученикът и неговите съученици (устно общуване).

  

            Цел на общуването: да разкаже за своя приятел Лъки

 

Зад. 40 Тема на текста: Текстът не е добре оформен и затова при определяне на темата се пораждат колебания дали това е екскурзията до „Побит камък”, или намирането на Лъки.

            Ключови думи:Побит камък”, Лъки, екскурзия

            Възможни заглавия: Екскурзия до „Побит камък”; Как намерихме Лъки

Зад. 41 Отново трябва да споменем, че текстът не е пълноценен и в изпълнението на задачите има известна условност, а не категоричност.

Микротекстове :

  1. 1.Мислихме къде да отидем
  2. 2.Решихме да отидем в гората
  3. 3.По пътя намерихме Лъки
  4. 4.Описание на Лъки
  5. 5.Грижите за Лъки

   · В текста преобладава повествованието (излязохме, решихме да отидем, срещнахме), но е използвано и описание (То беше жълто, с дълга и пухкава опашка).

Зад. 42 Микротеми:

  1. 1.Мислихме къде да отидем
  2. 2.Решихме да отидем в гората
  3. 3.По пътя намерихме Лъки
  4. 4.Описание на Лъки
  5. 5.Грижите за Лъки

Зад. 43  Пример за дума с правописна грешка: в къщи; срешнахме; боклуджийте; но - ктите

               Редактиран вариант: вкъщи; срещнахме; боклукчиите; нок – тите

 

               eekПри пренасянето на части от думи трябва да се съобразяваме с няколко изисквания:

               1. Трябва да разделяме думата така,че отделните части да се произнасят с лекота (при скандиране без проблем разделяме думата на срички);

               2.  Една съгласна между две гласни се пренася с втората гласна (вра - та, кни - га, слу - шам);

               3. Две и повече съгласни между две гласни се се разделят - поне една съгласна трябва да остане с първата или втората гласна (вест - ник или вес - тник, издател - ство или издателс - тво или издателст - во);

               4. Две еднакви съгласни се разделят - пролет - та, стран - ник, съвремен - ност, под - държам);

               5. Й - когато Й се намира между две гласни, винаги се пренася с втората гласна ( ма - йонеза, ра -йон); във всички други случаи остава с първата гласна (кой - то, случай - ност, достойн - ство);
               6. Една гласна никога не се оставя сама;  думата ура (у - ра) не може да се пренася, въпреки че има две срички;

               7. Ь стои винаги след съгласната, чиято мекост означава, и не се отделя от нея, както и от гласната О, която стои след Ь (Ко - льо, шо - фьор, фо - тьойл)

              

   Пример за изречение с пунктуационна грешка: Когато се прибрахме го изкъпахме във ваната и му изрязахме ноктите за да не прави бели.

   Редактиран вариант: Когато се прибрахме, го изкъпахме във ваната и му изрязахме ноктите, за да не прави бели.

          

Зад. 45 Може би в условието  има грешка, защото така поставена, задачата  има три верни отговора (А, Б и В).

            Да помислим :

Отг. А) Общуването с помощта на компютъра може да бъде официално и неофициално, защото това зависи от темата, участниците и езиковите формули, които използваме.

            Отг. Б) Откакто съществува Skype, общуването с помощта на компютър може да бъде не само писмено, но и устно

            Отг. В) Емотиконите ни дават възможност да общуваме и чрез изображения (неречево общуване)

            Отг. Г) С помощта на компютъра не можем да общуваме пряко, защото човекът не стои срещу нас, макар и да го виждаме (Skype).

 

Зад. 46 Отг. Г)

Предполага се, че ученикът не присъства, когато учителят чете контролната му работа.

 

Зад. 47 Текстът е съчинение, в което преобладават елементи на описание ( място за почивка; въздухът е чист; цветчета са разпръснати по обширните поляни; прелитат пъстри пеперуди).

 

Възможна редакция:

Планината е място за почивка и отдих. Аз обичам тишината и спокойствието, а там е тяхното царство. Въздухът е чист. Има много природни забележителности, които всеки би искал да разгледа.

            В планината природата е много красива. Чудесно е, когато излезеш на пикник с приятели – хиляди малки цветчета са разпръснати по обширните поляни, из въздуха прелитат пъстри пеперуди, а в клоните на дърветата птиците пеят своите песни.

            В планината е прекрасно!

 

 ·Текстът е редактиран чрез съкращаване, прибавяне и заместване.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане