Страница 26

Зад. 1            - Какво… прави… тук? – попита ме човечето, заекващо.

- Опитвам се да се прибера на Земята – отвърнах. – Но ракетата ми…

- Аз помогне – рече ми човечето…

 

В текста са спазени следните правилата за правопис на пряката реч:

· пред всяка реплика се пише тире;

· авторската реч, когато се намира след пряката (попита ме човечето заекващо), се пише на същия ред, започва с малка буква и след нея се поставя точка;

· когато авторската реч разделя пряката (отвърнах),започва с малка буква и се отделя от двете страни с тирета.

 

 

 

Зад. 2  В стихотворението „Първият звънец” от Евтим Евтимов ( страница 7. ) не са спазени правилата за писане на предлозите с/със и в/във. Със пишем само пред с и з, а във пред в и ф.

· Поетът е написал със пясък, във клас, но не е нарушил правилата, защото в поетичната реч са допустими отклонения от правописа, за да не се нарушават ритъмът и римуването. По същата причина е предпочел съчетанието на тебе и на мен мен се римува с ден.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане