Страница 29

Зад. 11 Съобщително:Днес ще ходим на пързалката. ( ·)

                                               (Съобщава решение)

               Въпросително: Днес ще ходим ли на пързалката? (?)

               Подбудително: Ставайте и тръгвайте към пързалката! (!)

               Възклицателно: Днес ще ходим на пързалката! (!)

                                               (Изразява радост)

 

Зад. 13 – Дайте ми килограм ябълки, но ги увийте всяка поотделно. И два килограма домати, но и тях увийте поотделно… И три моркова… Моля и тях опакавайте поотделно.

               – Друго ще искате ли?

               – Леща.

               – О, не – леща нямаме. Леща изобщо нямаме!

 

Вид на изреченията по цел на общуване:

  • Друго ще искате ли? – въпросително изречение (образувано е с въпросителната частица ли) ;
  • Леща изобщо нямаме! възклицателно изречение (че изречението е възклицателно, показва удивителният знак, с който завършва, и донякъде думата изобщо, която внушава нервност);
  • И три моркова.. ; Леща. – съобщителни изречения (именни  или безглаголни изречения – изречения, в които няма сказуемо)
  • Останалите изречения са подбудителни (повелителни глаголни форми  – дайте, увийте, опаковайте).
  •    Многоточията във второто и третото изречение показват колебание, бавно мислене.
  •    Възклицателното изречение разкрива нетърпението и ужаса на продавача – представяте ли си какво би се случило, ако клиентът поиска всяка леща да бъде завита поотделно!

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане