- Страница 104

Зад. 20 Текстът е описание и чрез глаголните форми за минало несвършено време се изразяват едновременни действия.

В отрицателни глаголни форми (не можеше и не вървят) частицата не се пише отделно.

В текста са употребени прости и сложни изречения.

Просто изречение: Напред (обстоятелствино пояснение за място) вървеше (сказуемо) един (подлог) кормест и тромав (съгласувани определения на подлога).

Сложно изречение: Митко седеше с другите деца върху топлите речни камъни и изпращаше облаците. Сложно съчиненено съединително изречение; изразява едновременни действия; простите изречения в състава му са свързани съчинително – съюз и.

 

Зад. 21 Ученикът смесва глаголните времена – сегашно време с минало несвършено време.

Редактиран вариант:

            Кошутата скрива сърнето в гъсталака. Тя се тревожи от всеки неизвестен шум. Майката  се успокоява, но след малко дочува по-обезпокояващ шум.

.

 Зад. 22 Глаголни форми, в изговора и в правописа на които могат да се допуснат грешки: се търкаляха, подпираха, оправяше, изпращаше, вървят

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане