- Страница 107а

Зад. 31 eekДумите и изразите, с които е представена природната картина, са изписани с удебелен шрифт.

Зад сините планини на изток из едно море от светлина и слава, се показваше пламналото майско слънце и събуденото зелено море широко и весело се къпеше в лъчите му и празнуваше. Навсякъде миришеше на пролет, на зеленина, на вретенила ръж, на цъфнали овошки. Нейде се обаждаше гугутка, по отрупаните с цвят сливаци бръмчеха пчели. По синурите подвикваше пъдпъдък, по трънаците любовно се боричкаха немирни врабчета, вдигаха се на облаци и с цвъркот изчезваха над зелените нивя.

Основно глаголно време в текста е минало несвършено.

Преносна употреба на имена: море, пламналото, събуденото

Преносна употреба на глаголи: се къпеше, празнуваше, подвикваше

Спрежение на глаголите:

I спр. се къпеше: осн. ф-ма – къпя се; къпя се (сег.вр.); къпах се (мин. св.вр.); къпех се (мин.несв.вр.); ще се къпя (бъд.вр.).

II спр. бръмчеха: осн. ф-ма – бръмча; бръмча (сег.вр.); бръмчах (мин. св.вр.); бръмчах се (мин.несв.вр.); ще бръмча (бъд.вр.).

III спр. изчезваха: осн. ф-ма – изчезвам; изчезвам (сег.вр.); изчезвах (мин. св.вр.); изчезвах (мин.несв.вр.); ще изчезвам (бъд.вр.).

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане