- Страница 109

Зад. 35 Двете описания са в унисон с преживяванията на героя (Боне Крайненица) преди и след сполетялата го беда.

В първия текст героят е сам, но около него има живот (леко шумолят, слабо трещят); във втората картина героят е безнадеждно сам, животът е спрял (няма никой, гората е глуха).

 

Зад. 36 ♦ Основно глаголно време в текста е бъдеще време, с което са изразени предстоящи действия (ще знам, ще учиш, ще стане).

Като допълнително е използвано сегашно време (сега не мога ли; може и сега). Наречието сега изисква сегашно време.

Текстът в сегашно време:

– А аз знам ли математика?

– Разбира се, учиш я в училище.

Текстът в минало време:

– А аз знаех ли математика?

– Разбира се, учеше я в училище.

Видно е, че и в двата случая смисълът на текста се променя.

Ще я учиш, ще ти бъде по-лесно – кратките форми на местоименията могат да стоят между частите на глаголната форма.

Отрицателни форми на бъдеще време: няма да + сег.вр. на глагола

ще знам – няма да знам

ще учиш – няма да учиш

ще вземем – няма да вземем

 

Зад. 37 В текста преобладават елементи на описание (описва се състоянието на героя).

Употребени са глаголни форми в:

минало несвършено време (щръклееха, деряха, седях)

минало предварително време (бях светил, бях убил, бях настъпил); още не си изучил това глаголно време, но сигурно разбираш, че то означава действия, извършени преди други минали действия (Учителят ме погледна, но аз вече бях спрял да правя маймунджилъци и гледах невинно).

Едновременни действия в минал момент се изразяват с минало несвършено време (щръклееха, докато си деряха кожите).

Морфологичен разбор:

щръклееха – гл., 3 л., мн.ч., мин.несв.вр.

деряха – гл., 3 л., мн.ч., мин.несв.вр.

седях – гл., 1 л., ед.ч., мин.несв.вр.

погребвах – гл., 1 л., ед.ч., мин.несв.вр.

плачех – гл., 1 л., ед.ч., мин.несв.вр.

В текста са употребени думи и изрази от разговорната реч (щръклееха, деряха кожите, бях му светил маслото), защото чрез тях се постига изразителност и се прави характеристика на героя.

бях му светил маслото – бях го убил

-
Зад. 39 Текст А. Описание на човек (царя): царят носи брада и мустаци, косите му са дълги, дрехите му са богото украсени със злато, скъпоценни камъни и сърмена везба

Текст Б. Описание на предмет (къщата): къщата е стара, двуетажна; има кухня, гостна, три спални и голяма тераса; тя излъчва красота и уют

Текст В. Описание на обстановка (зимно утро в гората): вековната гора е смълчана и тиха, снегът лежи като захар, небето е прекрасно

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане