Страница 30

Зад. 14 Kiss Сказуемите  в изреченията са подчертани. 

            Първа двойка изречения: Отиде си жаркото лято. Настъпи златната есен (изреченията са съобщителни по цел на общуване и прости по състав)  Отиде си жаркото лято и настъпи златната есен (съобщително, сложно съчинено изречение).

Връзката между двете прости изречения в състава на сложното е съюзна, осъществена чрез съчинителния съюз И.

 

            Втора двойка изречения: Виж анализа на първата двойка.

Разлика : връзката между двете прости изречения в състава на сложното съчинено е безсъюзна – простите изречения са отделени със запетая.

 

            Трета двойка изречения: Първото и второто изречение са съобщителни по цел на общуване и прости по състав; третото От дърветата се ронят жълтите листа, които застилат замръзналата земя е сложно съставно изречение.

Връзката между двете изречения е безсъюзна (няма съюз); изреченията са свързани с местоимението които и са отделени със запетая.

           

Зад. 15 Отиде си жаркото лято, за да настъпи златната есен.

Отиде си жаркото лято, ала настъпи златната есен.

Няма ги птичите песни, а в парка зъзне само малкото сиво врабче.

От дърветата се ронят жълтите листа и застилат замръзналата земя.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане