Страница 31

Зад. 16 Простите изречения в състава на сложното съчинено са свързани по два начина:

без свързваща дума и отделени със запетая (безсъюзно свързване) – Няма ги птичите песни, в парка зъзне само малкото сиво врабче;

със свързваща дума (съюз а) Няма ги птичите песни, а в парка зъзне само малкото сиво врабче.

♦ Когато простите изречения с състава на сложното са свързани направо, без свързваща дума, те се отделят със запетая.

По-сложно е, когато простите изречения с състава на сложното са свързани с помощта на съюз или свързваща дума, защото пред някои от думите се пише запетая, а пред други не се пише.

 

Изискват запетая: НЕ изискват запетая:
но
и
ала да
за да или
че  
който, с който, от който  
чийто  
 когото  
защото  
и много други

 

 

Kiss Не забравяйте, че няма абсолютно правило, то е само ориентир. Един пример: ако пред който, когато, защотостоят наречията само, едва, тъкмо, чак , то запетая не се пише нито пред свързващата дума, нито пред наречието. Ще дойда, защото те обичам; Ще дойда само защото те обичам

 

Зад. 17 Ще подчертаем всички сказуеми и като ги преброим, ще разберем броя на простите изречения в състава на сложното съчинено.

            Поклонили се синовете, оседлали конете си и тръгнали на път. Вървели, вървели, стигнали до една планина. Там пътят се разделял, а на кръстопътя била построена чешма с три чучура. 

В първото сложно изречение има три прости, във второто също три, а в третото – две.

 

Зад. 18  Шумът утихна. Всичко се успокои.

                  Шумът утихна и всичко се успокои.

                  Всичко се успокои, когато шумът утихна.

                  Всичко се успокои, защото шумът утихна.

 

                 В училищния двор имаше много деца. Играеха футбол.  

                  В училищния двор имаше много деца, които играеха футбол.

 

                Времето е лошо. Учениците няма да отидат на екскурзия.

                  Времето е лошо и учениците няма да отидат на екскурзия.   

                  Учениците няма да отидат на екскурзия, защото времето е лошо.

                  Тъй като времето е лошо, учениците няма да отидат на екскурзия.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане