Страница 34

Зад. 22  Кратки изречения          Разширени изречения

Отборите се строяват. Съдията поставя топката в центъра на игрището.
Поздравяват се. Дава начален сигнал
Атаката започва. Гол няма.
Защитата се окопитва. 37-ма минута.
Резултатът е открит. Пряк свободен удар.
Иванов реагира.  
Намесва се Петров.  

 

Безглаголните (липсват глаголи) изречения 37-ма минута и Пряк свободен удар са разширени, защото съдържат определения (37- ма и пряк свободен). Безглаголните изречения още не са изучени от вас, но са разбираеми, нали?

 

Употребата на кратки изречения и разширени безглаголни изречения е уместна, защото чрез тях се постига усещането за динамика (бързина) на действието.


Зад. 24 Отг. Г)

Идва китната пролет. Китната е определение на подлога пролет.

Запомни: определението е разширяваща част на изречението.

 

Зад. 25 Отг. В)

Птиците запяха.

 

Отг. А)  Жените плетат дантели.  Какво плетат жените? - дантели; Изречението е разширено с пряко допълнение

Отг. Б) Камен рита топка. Какво рита Камен? - топка; Изречението е разширено с пряко допълнение

Отг. Г) Стопи се мартенският сняг.  Кой сняг се стопи? - мартенският; Изречението е разширено със съгласувано определение на подлога

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане