- Страница 119

Зад. 17 Междуметия, използвани в текстовете:

Текст а) ооо – междуметие за изразяване на силно чувство

Текст б) гу-гуу-гу; гур-гур; па-па – звукоподражателни междуметия

Пунктуационни особености:

След междуметия, изразяващи силно чувство, се поставя удивителен знак – Ооо!

Между повтарящите се части на звукоподражателните междуметия се пише малко тире – гу-гуу-гу; гур-гур; па-па.

 

Зад 18 Няма разлика в смисъла на изреченията. Разликата е в начина, по който се изразяват действията в изреченията:

В първите изречения действията са изразени чрез междуметия (прас!, цоп!);

Във вторите изречения действията са изразени чрез глаголи, образувани от междуметия (праскам – от прас; цопна – от цоп).

И междуметията, и глаголите, образувани от междуметия, в изреченията изпълняват службата на сказуемо.

 

Зад. 19 Редактиран вариант:

            Една зимна сутрин стана нещо необичайно. Някой потропа по стъклото на прозореца:

            Чук-чук-чук!

            Малка птичка с ранено крилце беше кацнала на перваза и ни молеше за помощ.

            – Божичко, съвсем е премръзнала! – възкликна баба.

            О-ле-ле, миличкото, сигурно много го боли! – натъжи се сестра ми.

            Чик-чирик, чик-чирик ! – каза птичката и се успокои. Разбра, че е попаднала при приятели.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане