- Страница 120

Зад. 20 Ученикът описва природното явление слънчево затъмнение.

Отбелязани са характерните особености на явлението: слънчевите лъчи сякаш започнаха да губят силата си; Стана почти като нощ; Малка плътна черна точка луната – беше закрила червения кръг на слънцето; Около точката засия огнен кръг

За да представи признаците на явлението, авторът използва съществителни (изписани с червено) и прилагателни (изписани със синьо) имена.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане