- Страница 127

 

Зад. 13 • бял [бьал]в едносрични думи променливото я се пише и произнася я;

вятър[вьатър]пред твърда сричка (-тър) променливото я се пише и произнася я;

дядо[дьадо]пред твърда сричка (-до)

 

Зад. 15 Отг. б)

Допусната е грешка при изговора на [гольами]; правилно е [големи], защото променливото я стои пред мека сричка (-ми).

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане