- Страница 128

Зад. 16 Отг. б)

Редактиране на сгрешените думи:

вървях – когато променливото я е в края на думата, се пише и произнася я

вървели – пред мека сричка (-ли) променливото я се произнася и пише е

Ннеправилно е написана и думата тех – в едносрични думи променливото я се произнася и пише ятях.

 

Зад 17 а)

Неправилно е написана думата прякия. Променливото я стои пред мека сричка (-ки-) – пише се и се произнася е.

 

Зад. 18 Отг. б)

Правилно е засмени – променливото я стои пред мека сричка (-ни).

 

Зад. 19 Отклонения от граматичните норми (работиме, вместо работим; ваште, вместо вашите; хлеб, вместо хляб) са допустими в поетичната реч.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане