Страница 16

Зад. 1 Пан Kiss Оцветени са думите, с които е назаван основният предмет на текста.

           Сред свитата на Дионис често може да се види бог Пан. Когато Пан се родил, майка му, нимфата Дриопа, като го погледнала, хукнала да бяга, защото той се родил с кози нозе, рога и дълга брада. но баща му, Хермес, се зарадвал на раждането на сина си, взел го на ръце и го отнесъл на Олимп. Всички богове се зарадвали на раждането на Пан и се смеели, като го гледали.

           Пан не останал да живее на Олимп и отишъл в сенчестите гори в планините. Там той пасял стада, свирейки на звучна свирка. Щом нимфите чуели чудните звуци от свирката на Пан, тичали на тълпи към него, обкръжавали го и скоро се залюлявал радостен танц. Весело лудували нимфите и сатирите заедно с палавия козлоног Пан.

           Отг. Г)

Основният предмет на текста е Пан.

           Отг. А) нимфата Дриопа – майка на Пан

           Отг. Б) бог Хермес – баща на Пан

Отг. В) планината Олимп – планината на боговете, където Хермес отнася Пан

Обърнете внимание – в текста се споменават нимфата Дриопа, Хермес и планината Олимп, но все във връзка с Пан и с цел да се конкретизират факти от живота му.

 Surprised Сложната дума козлоног, означаваща "с кози крака", е  образувана от думите коза и ногá (крак). Навярно си  срещал думата нога  в мн.ч. - нозе.

Зад. 2 Отг. В)

Тема на текста е животът на Пан (за това се говори и в двата абзаца)

Отг. А) раждането на Пан – за раждането се говори само в първия абзац

Отг. Б) Пан и нимфитевтори абзац

Отг. Г) Пан и родителите мупърви абзац

Зад. 1 Заглавия, които дават възможност да се открие предметът на текста (думите, насочващи към предмета на текста, са оцветени):

          • Златна българска земя

          Българино, знай своя род и език!

          • Да пазим народните обичаи

          • В интересния свят на растенията и животните

          • Грижата за здравето не бива да започне тогава, когато то е заплашено от болест

Заглавие, в което не може да се открие предметът на общуване:

          Познато и непознато, но примамливо

Заглавието е твърде общо и може да се отнася за различни неща: животни, растения, природни забележителности, държави и др.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане