- Страница 43

eek Подлозите са подчертани.

Зад. 2 1. Приятелят ми говори много добре английски.

            2. Той се усмихна и погледът му засия.

3. Това никак не се хареса на непознатия.

            4. Събуди ме звънът на будилника.

            5. Аз трудно се събуждам сам, а много често не чувам и будилника.

            6. Въпросът, който ми зададе учителят, ме изненада.

            7. Не се изненадах от въпроса.

            Ако можем да заменим думата или словосъчетанието с той, употребяваме пълен член, ако можем да заменим думата или словосъчетанието с него (го), използвамекратък член.

            Ако пред думата стои предлог, членуваме с кратък член.

            Виж повече в раздела ПРАВОПИС .

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане