- Страница 44

Зад. 3 Главни части в изречението са подлог и сказуемо.

Surprised Подлозите са подчертани, а сказуемите са изписани с удебелен шрифт 

           Мократа трева мокреше от роса и златните копита на Мирамис се навлажниха, но това не го спря. Хладният и свеж въздух галеше приятно лицата ни и щом се понесохме през ливадите, бързо се разсънихме. Стигнахме Моста на зората, когато слънцето изгряваше. Понесохме се по моста, сякаш препускахме по сноп от златни лъчи и светлина. Мостът се издигаше високо, високо над водата… Да, ние яздехме по най-високия и най-дългия мост на света. Златната грива на Мирамис блестеше на слънцето. Той препускаше все по-бързо и по-бързо и ние се изкачвахме все по-високо и по-високо. Копитата на Мирамис трещяха като гръмотевици. Всеки миг очаквах да видя земята на другия бряг на морето. Всеки миг, всеки миг…

           И изведнъж открих какво ни чака. Мирамис се носеше право към една пропаст. Мостът внезапно свършваше, изчезваше насред въздуха.

 

Не е задължително всяко изречение да има подлог и сказуемо.

            Понесохме се по моста, сякаш препускахме по сноп от златни лъчи и светлина. В изречението няма подлог.

            Всеки миг, всеки миг… В изречението няма подлог, няма и сказуемо.

В групата на подлога участват прилагателни (златната грива на Мармарис; меката трева), съществителни (златните копита на Мармарис). Подлозите са изразени със съществителни имена (копита, трева, грива) и местоимения (ние, той, това).

♦ В групата на сказуемото участват съществителни имена (трещяха като гръмотевици;  изчезваше насред въздуха), прилагателни (яздехме по най-високия и най-дългия мост на света;  да видя земята на другия бряг),наречия (бързо се разсънихме) и местоимения (лицата ни).  

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане