- Страница 45

Зад. 5  • В текста се разказва за общуването между малко лисиче и голям лисугер.

            • Липсващи форми на определителния член: месеца, гърбът, мрака, лисугера, жестът, непознатият, лисугерът, лисугерът, хълма.

           Eek Провери, като заместиш думите с местоименията той и него.

            Съчинително свързване: По-скоро играеше лисичето, а лисугерът търпеливо се отбраняваше.(В изречението са изразени едновременни действия; простите изречения са свързани съчинително със съюза а.)

              • Подчинително свързване: пълно покорство, голям лисугер, никаква враждебност.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане