Страница 50

Зад. 1 Cool Подлозите са подчертани, а допълненията са изписани с удебелен шрифт.

Откриваме допълненията с помощта на въпросите какво / кого, зададени към сказуемото. 

      а) Мама и татко ми купиха страхотен подарък за рождения ден.  На кого купиха подарък? – на мене (ми); Какво ми купиха? - подарък

      б) Така ми се иска да имам кучеНа кого му се иска да има куче? – на мене (ми); Какво ми се иска да имам? – куче

      в) Казаха, че са те търсили.  Кого са търсили? – тебе (ти)

 

Зад. 2 Можете да проследите заместването на допълнението с (винителна) форма на личното местоимение:

      • Аз разказах урока. Аз разказах него. Аз го разказах.

      Иван чете книга.  Иван чете нея Иван я чете.

      Петър написа писмо. Петър написа него. Петър го написа.

      Те купиха сандвич и сок. Те купиха тях. Те ги купиха.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане