Страница 51

Cool В следващите две задачи подлозите са подчертани, а допълненията са изписани с удебелен шрифт.

Зад. 3 Откриваме допълненията с помощта на въпросите какво /кого + сказуемото.

      • Аз казах на Петър. На кого казах аз?

      • Ти ще се обадиш на Мария? На кого ще се обадиш ти?

      • Той мечтае за нов компютър. За какво мечтае той?

      • Те благодариха на учителката. На кого благодариха те?

 

Зад. 4   Аз казах на Петър. Аз казах на него. Аз му казах. На него му казах.

       Ти пиши на Мария. Ти пиши на нея. Ти ú пиши. На нея ú пиши ти.

Непрякото допълнение се изразява с предлог + съществително име или с дателни форми на личното местоимение (виж специфичните форми на личното местоимение след зад. З).

Зад. 5 CoolПодлозите са подчертани, сказуемите са изписани с удебелен шрифт, а допълненията са оцветени в червено.

            С нетърпение чакахме последния номер. Най-после огромните нубийски лъвове с черни гриви излязоха на арената. 

            Укротителят на лъвове имаше пет животниНие седяхме на първия ред, за да виждаме арената добре. Нали знаеш решетките, които монтират за номера с лъвовете? Е, добре, по средата на номера болтовете на една от решетките се разхлабиха и тя падна навътре. Видяхме как удари главата на укротителя и той се простря в безсъзнание.

            Какво да правим? Имаше пет огромни ръмжащи лъва, до мене седеше моята приятелка и трепереше. Мислех трескаво. Сграбчих бастуна си, скочих на арената и влязох зад решетките.

            Цяла седмица посещавах представленията и затова знаех много добре метода на укротителя на лъвовете. Ръмжащите животни се надвесиха над мене, но аз ги погледнах право в очите.  (Джералд Даръл)

Подлозите носят информация за вършителя на действието, а допълненията поясняват кой е предметът, засегнат от действието.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане