Страница 57

Зад. 1 Eek Подлозите са подчертани, сказуемите са изписани с удебелен шрифт, определенията са оцветени в червено, а допълненията в синьо.

            Врана лакома и стара,

            пазела с бой и вик

            падналия на пазара

            от конете ечимик.

 

            Малкият врабец Сивушко

            Я замолил простодушно:

            - Чик-чирик, чик-чирик,

            дай ми малко ечимик!

                        Никола Вапцаров

eekМоже би се питате каква е синтактичната служба на израза падналия на пазара от конете. Ясно е, че има смисъла на определение, но въпросът е по-сложен и не се разглежда в 5. клас.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане