Страница 58

Зад. 2 Подчертаните думи са приложения, защото са съществителни имена, които уточняват или назовават по нов начин предмета.

Важно е да помним основната разлика между определение и приложение – приложението е съществително име (то може да има своите определения) и не се съгласува с думата, която пояснява.

В учебника е даден лесен начин за проверка:

цар АсенАсен е цар

директорът Петров Петров е директорът

баба Мария Мария е баба

министър Стоянов Стоянов е министър

 

Зад. 3 Eek Определенията са подчертани, а приложенията са изписани с удебелен шрифт.

Глиненото човече Калчо стоеше пред работилницата. Стъпил здраво на босите си крака, той се сушеше на слънцето. Чичо Горчилан бе зает нейде в двора около пещта, гдето печеше своите глинени произведения, когато дяволчето Фют и верният му приятел Ян Бибиян се спряха пред Калчо.

            Това неподвижно, глинено дете ги преизвика със своето юначно спокойствие и устремен към слънцето поглед. Черната врана, старата познайница на немирника Ян Бибиан, се завъртя над главата му и кацна върху покрива на грънчарницата. В душата на Ян Бибиян се събудиха всички лоши качества и злини. Той пристъпи към глиненото дете и…

                                                                                                          Елин Пелин

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане